Chi tiết bài viết

Tiếp tục áp thuế tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu

02/11/2018 | 20:57 GMT+7 1166

Bộ Công thương vừa có quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Các sản phẩm bị áp thuế gồm phôi thép hợp kim và không hợp kim; sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224. 90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Biện pháp tự vệ sẽ được tiếp tục duy trì đối với thép dài trong thời gian từ 22/3/2018 đến 21/3/2019 là 12,4%, từ 22/3/2019 đến 21/3/2020 là 10,9%. Đối với sản phẩm phôi thép trong thời gian có hiệu lực như trên thì mức thuế áp dụng lần lượt là 19,3% và 17,3%. Mức thuế sẽ giảm dần về 0% đến ngày 22/3/2020 nếu Bộ không gia hạn.

Theo kết quả rà soát và tình hình kinh doanh trong nước, cơ quan điều tra đánh giá nếu không áp dụng biện pháp tự vệ thì ngành sản xuất trong nước chắc chắn sẽ gặp khó khi cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Việc duy trì biện pháp tự vệ là cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả và giúp ngành sản xuất trong nước có thời gian phục hồi.

Trước đó, ngày 18/7/2016 Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với phôi thép và thép dài với mức thuế lần lượt là 23,4% và 12,4%. Đến ngày 26/3, Bộ tiến hành rà soát giữa kỳ đối với vụ việc.

Nguồn tin: CafeLand